تماس با ما

 

آدرس: دانشگاه تهران – پردیس علوم – دانشکده شیمی

ایمیل: info@pcrc.ir

تلفن: 61112988