درباره ما

اهداف مرکز

مرکز پژوهش و فناوری مواد اولیه دارویی و آرایشی در دانشکده شیمی واقع در پردیس علوم دانشگاه تهران با اهداف زیر تأسیس گردید:  

 • انجام تحقیقات کاربردی در زمینه سنتز مواد اولیه و واسط صنایع دارویی و آرایشی و بهداشتی و فرمولاسیون آنها
 • بهینه سازی فرآیندهای تولید در مقیاس آزمایشگاهی 
 • تدوین داده های لازم برای انجام مراحل نیمه صنعتی و صنعتی
 • پژوهش های بنیادی در زمینه روش های جدید سنتز ترکیبات دارویی شناخته شده و جدید
 • تدوین نظام های تضمین کیفیت محصولات صنایع آرایشی و بهداشتی از زمان تولید تا مصرف
 • برگزاری دوره های تخصصی که به مدرک رسمی منجر نمی شود.
 • ارتقاء همکاری با کارخانجات مربوطه جهت رفع مشکلات تولید با استفاده از فضای مجازی وبگاه مرکز
 • کمک به تدوین استانداردهای ملی محصولات آرایشی و بهداشتی به منظور نزدیک کردن آن ها به استانداردهای جهانی
 • تلاش در جهت ارتقاء سلامت و حفظ سرمایه های ملی از طریق بهینه سازی دانش فنی تولید محصولات آرایشی
 • ارائه خدمات آزمایشگاهی در زمینه سنتز مواد اولیه و واسط دارویی، آرایشی و بهداشتی
 • ارائه خدمات آزمایشگاهی برای کمک به رفع مشکلات مربوط به فرمولاسیون در صنایع دارویی، آرایشی و بهداشتی
 • ارائه پیشنهادها و راه حل ها برای کمک به حل مشکلات و چالش های خطوط تولید محصولات آرایشی و بهداشتی
 • برگزاری همایش های ملی، منطقه ای و جهانی
 • تلاش در جهت نشر فصلنامه الکترونیکی
 • ایجاد بانک اطلاعاتی مرتبط با فعالیت های مرکز   
 • اطلاع رسانی فعالیت های مرکز به کارخانجات تولیدی و مردم از طریق وبگاه
 • کمک بـه تدوین بـرنامه های آمـوزشـی و تحقیقاتـی بـرای دوره کارشناسـی ارشد و دکتری پیوسته در رشتـه تخصصـی شیمی آرایشی (Cosmetic Chemistry) منطبق با مقررات آموزشی دانشگاه تهران
 • اجرای برنامه های آموزشی در قالب دوره های بازآموزی و نوآموزی
 • ارائه خدمات مطالعاتی و تحقیقاتی  به مراکز دانش بنیان و افراد حقیقی و حقوقی متقاضی
 • سعی در ایجاد ارتباط علمی با سایر مؤسسات و مراکز تحقیقاتی داخلی و خارجی